Krav Maga

Krav Maga is geen traditionele verdedigingssport. Geen kata’s of rituelen. Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem waarbij alles is toegestaan. Belangrijkste uitgangspunt:

“Don’t get hurt”

Krav Maga (spreek uit als KRAHV muh-GAH, wat in het Hebreeuws “contact gevecht” betekent) is een simpel, gemakkelijk te leren en te onthouden zelfverdedigingssysteem. Krav Maga is ontwikkeld in een vijandige omgeving waarbij het voor de Israelische soldaten niet mogelijk was veel tijd te steken in het leren van zelfverdedigingstechnieken.
Krav Maga is niet mooi om te zien. Het heeft geen elegante bewegingen en sluit waarschijnlijk niet aan bij het idee dat de meeste mensen hebben van een vechtkunst zoals Kung Fu, Tai Chi of Aikido. Bij Krav Maga gaat het alleen om simpele bewegingen die gericht zijn op zelfverdediging. Krav Maga is, in tegenstelling tot veel andere systemen, vooral een overlevingssysteem waarbij het gaat om de persoonlijke veiligheid. Het is een moderne zelfverdedigingsmethode welke ontworpen is om gebruikt te worden tegen ongewapende en gewapende aanvallers. Binnen het Krav Maga bestaan geen kata’s of vormen, regels of vastgestelde combinaties voor specifieke aanvallen.
Krav Maga training is vooral gericht op het aanleren van simpele zelfverdedigingstechnieken die gebaseerd zijn op de natuurlijke reacties van het menselijk lichaam. Krav Maga is daarbij een geïntegreerd systeem. Dit betekent dat geleerde technieken toepasbaar zijn in meer dan één situatie, waardoor het mogelijk is een beperkt aantal technieken te leren die werken tegen verschillende aanvallen.
Bij Krav Maga training ligt de nadruk daarom ook meer op de principes van het systeem dan op de technieken. Dit omdat geen twee aanvallen ooit hetzelfde zullen zijn. Ook mensen zijn niet gelijk (groot/klein, dik/dun, zwaar/licht, man/vrouw e.d.). Daarnaast zal iemand die geconfronteerd wordt met een bedreiging de ene dag anders reageren dan de andere dag.

“Krav Maga. So one may walk in peace”

Het Krav Maga is gebaseerd op een aantal principes. Dit zijn achtereenvolgens:
– Raak niet gewond
– Train vanuit een nadelige positie
– Neutraliseer onmiddellijk het gevaar
– Gebruik natuurlijke reacties van het lichaam
– Ga effectief om met secundaire gevaren
– Plaats een tegenaanval zo snel mogelijk
– Richt tegenaanval op de kwetsbare delen
– Pas de tegenaanval aan op de omgeving
– Breng jezelf in veiligheid
– Doe nooit meer dan noodzakelijk is

Het eerste principe is ook direct het belangrijkste principe binnen Krav Maga. Hoewel dit misschien vanzelfsprekend lijkt, is de bedoeling ingrijpend. Dit basisprincipe dicteert dat alle moeite moet worden genomen om – voor zover dat mogelijk is – een conflict te vermijden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is het noodzakelijk pro-actief te reageren om daarmee de dreiging op te heffen en de aanvaller te neutraliseren.

Impact Krav Maga Organization (IKMO)

Team Coolen is aangesloten bij de Impact Krav Maga Organization. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van verschillende Krav Maga scholen die allemaal eenzelfde filosofie hebben met betrekking tot het Krav Maga. Meer info https://impactsportsacademy.nl/ikmo/

Ten eerste: de manier van trainen!

Het gaat om jouw veiligheid. Dat betekent in de visie van de Impact Krav Maga Organization dat we zo reëel als mogelijk moeten trainen, dus met steeds meer weerstand en verrassingselementen onder diverse omstandigheden waarbij en agressiviteit, tactiek en doorzettingsvermogen van levensbelang zijn. Hoe je traint is hoe je je op straat wel of niet kunt verdedigen. We willen niet dat je met een vals gevoel van veiligheid de sportschool uit loopt. Bij de IKMO staat OVERLEVEN dan ook centraal.

Ten tweede: de continue check op de werking van de technieken in de praktijk.

Natuurlijk zegt iedere bond/school dat. Als je echter goed kijkt naar het curriculum (geheel van technieken) van sommige bonden dan staan daar ook technieken in waar we in de praktijk weinig aan hebben. Waarom deze dan toch trainen? Omdat deze nu eenmaal in het curriculum zitten? Onzin zeggen wij, het gaat er om of de techniek werkt op het moment dat je jezelf in een noodsituatie bevindt. Geen mooie verhalen, maar praktijk. Dat is wat telt!

Seminars/trainingen van de IKMO

De IKMO verzorgt met enige regelmaat diverse trainingen en seminars. Via onze digitale nieuwsbrief wordt je hierover geïnformeerd.

Wat heb je nodig voor Krav Maga?

Om deel te nemen aan de trainingen heb je een Krav Maga startpakket van Team Coolen nodig bestaande uit een tok, bitje, bokshandschoenen, shirt en MMA handschoenen. Het Krav Maga Startpakket is verkrijgbaar vanaf € 100,-. Voor meer informatie over kleding en trainingsmaterialen neemt u contact op met Vincent Coolen via info@teamcoolen.nl