Binnen de Stichting zijn de volgende commissies actief:

Wedstrijdcommissie
Laura Pulskens
E-mail Wedstrijdcommissie

Technische commissie
Freek Liekens
E-mailĀ Technische commissie

Activiteitencommissie
Sander Krook
E-mail Activiteitencommissie

Sponsorcommissie
Vincent Coolen
E-mail Sponsorcommissie

PR commissie
Vincent Coolen
E-mail PR commissie